Producten

Sinds de oprichting van EcoFuels breidt het aantal producten dat wij leveren uit. Momenteel leveren wij de onderstaande producten.

Groen aardgas

Onze installatie produceert ca 2,8 miljoen m³ aardgas per jaar. Dat is voldoende om ongeveer 2500 huishoudens per jaar van gas te voorzien.

Het aardgas zetten we, onder streng toezicht van de netbeheerder, op het aardgasnet.

Groene CO₂

De hoeveelheid CO₂ die EcoFuels produceert (2.000 ton) is genoeg om de uitstoot van 10.000 autokilometers te compenseren.

Onze CO₂ voldoet aan de hoogste zuiverheidseisen en wordt door ons in vloeibare vorm geleverd. Onze vloeibare CO₂ wordt vooral gebruikt in de glastuinbouw (betere plantengroei) en in de reinigingsindustrie (CO₂ stralen).

Daarnaast wordt elders van onze vloeibare CO₂ droogijs gemaakt. Dit is zeer geschikt om levensmiddelen koel te houden en voor koeltransport voor onder andere vaccins.

Groene stroom

Jaarlijks produceren wij 17 miljoen kWh groene stroom. Een klein gedeelte van deze stroom gebruiken we zelf bij ons eigen bedrijf. De rest zetten we op het elektriciteitsnet.

Onze stroomproductie is groot genoeg om in het jaarverbruik van 6.000 huishoudens te voorzien. Ter vergelijking: de hele gemeente Bergen (L), de gemeente waar EcoFuels is gevestigd, inclusief alle kerkdorpen bestond in 2021 in totaal uit 5.650 huishoudens.

Groene meststoffen

De vaste stof die uiteindelijk overblijft uit het slibwatermengsel wordt hergebruikt als waardevolle grondstof voor plantenteelt op substraat. Daarnaast wordt het product extern gebruikt om er de waardevolle componenten (stikstof en fosfaat) uit te halen.

Hoogwaardige warmte

Op jaarbasis komt bij de omzetting van biogas naar elektriciteit een grote hoeveelheid hoogwaardige warmte vrij (16.000 MWh(th) met een temperatuur van 90 ℃).

Dit staat gelijk aan de hoeveelheid warmte die uit 1.600.000 m³ aardgas geproduceerd kan worden, oftewel het jaarverbruik van 1.080 huishoudens. Deze warmte wordt deels teruggevoerd in het vergistingsproces. De rest is beschikbaar voor andere bedrijfsprocessen op locatie, zoals het drogen van producten voor derden.

Hergebruik water

Onze waterzuivering produceert per jaar tussen de 90.000 en 150.000 m³ herbruikbaar water. Dit komt overeen met het jaarverbruik van 600 huishoudens. Dit schone water wordt hergebruikt in diverse bedrijfsprocessen.