Opwaardering biogas

De opwaardering van het biogas uit de vergisters begint met ontzwaveling. EcoFuels doet dit biologisch, volledig zonder gebruik van chemicaliën. Vervolgens wordt dit ontzwavelde biogas bij EcoFuels óf omgezet in elektriciteit en warmte óf in zuiver aardgas en zuivere CO₂.

Omzetting van biogas in elektriciteit gebeurt met behulp van WKK installaties (warmte kracht koppeling). Dit zijn biogasmotoren die dynamo’s aandrijven en daarmee elektriciteit en hoogwaardige warmte produceren. EcoFuels beschikt over een WKK capaciteit van 2,4 MW(e). De warmte die vrij komt is circa 2,8 MW(th).

Opwaardering van biogas naar zuiver aardgas en zuivere CO₂ gebeurt met behulp van membraantechnologie. Vervolgens wordt aan het zuivere aardgas weer een klein beetje CO₂ en een geurstof (tetrahydrothiofeen, C4H8S) toegevoegd om aan de Nederlandse aardgasspecificaties te voldoen.