Diensten

EcoFuels verricht werkzaamheden, die ervoor zorgen dat verspilling tegen wordt gegaan. Dit resulteert in het feit dat alle stoffen die voortkomen uit het bedrijfsproces kunnen worden hergebruikt. Restanten worden bijvoorbeeld verwerkt tot groene meststoffen.

Werkwijze

Thermofiele vergisting is een gevoelig proces, dat een hoogtechnologische procesvoering vereist. Wij willen volledige controle: onze installaties zijn up-to-date en beschikken over een groot aantal geavanceerde elektronische procesmetingen en sturingen.

Ons team gespecialiseerde medewerkers heeft kennis van chemische- (bio)proces-, afvalwaterzuivering- en levens­middelen­technologie. Zij sturen de installaties 24 uur per dag en 7 dagen per week aan.

Frequent bemonsteren we onze grondstoffen, de verschillende stappen in het productieproces en het afvalwater.  De analyses doen we grotendeels in ons eigen laboratorium. Zo kunnen we snel reageren en afwijkingen voorkomen. We voldoen aan alle milieu- en productrichtlijnen. We zijn een door de overheid erkende verwerkingsinstallatie voor categorie 3 materialen. Ook vervullen we een voorbeeld­functie voor andere vergistingsinstallaties.

Certificeringen

EcoFuels beschikt over een Better Biomass certificaat.