Vergisting

Vergisting is een anaeroob (zonder zuurstof) biologisch proces, waarbij organisch materiaal door verschillende soorten bacteriën wordt afgebroken. Op die manier worden organische stoffen omgezet in methaan (CH4), koolstofdioxide (CO₂) en water.

De efficiëntie van de omzetting wordt mede bepaald door het vergistingssysteem en de aard van de organische stof. Thermofiele vergisting wordt gekenmerkt door een temperatuur van 50 tot 55 ℃ in de vergistingstanks. De organische reststromen worden in 20 tot 30 dagen omgezet met een efficiëntie van meer dan 90%.

Het proces ziet er globaal als volgt uit: na binnenkomst worden de organische restromen eerst voorbewerkt om het product toegankelijk te maken voor de vergistingsbacteriën. Deze voorbewerking bestaat uit oplossen, versnijden, verkleinen en voorverzuring / hydrolyse. Vervolgens gaat het product naar de vergistingstanks, waar methaan wordt geproduceerd.

Nadeel van thermofiele vergisting is dat het proces zeer gevoelig is: een stabiele temperatuur, goede menging, regelmatige voeding en goede procescontrole zijn essentieel. Er is veel kennis en kunde vereist om dit proces goed te sturen.