Grondstoffen

EcoFuels verwerkt jaarlijks 100.000 ton ‘natte’ organische reststromen (+10% droge stof). Deze organische reststromen zijn overwegend afkomstig van ISO of HACCP gecertificeerde toeleveranciers uit de akkerbouw, tuinbouw, verwerkende- en levensmiddelenindustrie, met wie we meerjarige contracten hebben.

Daarnaast zijn we een door de overheid erkende verwerkingsinstallatie voor categorie 3-materialen (bijvoorbeeld voedings- of levensmiddelen die de houdbaarheidsdatum zijn gepasseerd). Ons bedrijf is een erkende afvalverwerker en alle organische reststromen die EcoFuels verwerkt, worden ingenomen onder een afvalstroomnummer en met een Euralcode.

Beschikt u over organische reststromen? Wij kunnen grote hoeveelheden aan (verwerkte hoeveelheid tot maximaal 400 ton per dag). Onze medewerkers vertellen u graag wat wij voor u kunnen betekenen.