Over ons

Wie zijn wij?

EcoFuels is producent van 100% groene energie uit organische reststromen. Het bijzondere van ons bedrijf is dat wij de afgelopen jaren zijn uitgegroeid tot dé specialist op het gebied van thermofiele vergisting van organische restromen. Deze vergisting is totaal niet vergelijkbaar met co-vergisting op boerenbedrijven.

EcoFuels is een industrieel, biochemisch productie­bedrijf, dat wordt gerund door vakkundig en hoog opgeleid personeel. Sinds de oprichting in 2006 hebben we in totaal ruim € 13 miljoen geïnvesteerd.

Onze aandeelhouders zijn Laarakker en Indaver Nederland. Laarakker, initiatiefnemer van EcoFuels,  is producent van  groenten voor de diepvries- en conservenindustrie.  Indaver is een toonaangevend bedrijf in duurzaam afval beheer en richt zich op het hoogwaardig sluiten van kringlopen. Beide bedrijven zijn voor 50% eigenaar

Drijfveer voor het ontstaan van EcoFuels is de wens van Laarakker om plantendelen, die niet geschikt zijn voor humane consumptie, nuttig aan te wenden.  Deze zitten immers boordevol zonne-energie. Door de energie eruit te halen, levert EcoFuels een bijdrage aan het behalen van de energie- en milieu­doelstellingen van haar aandeelhouders en hun klanten.

Visie / strategie

Onze voorwaarden zijn dat een zo hoog mogelijk energierendement wordt behaald  en géén afval wordt geproduceerd. Vandaar dat we zijn uitgekomen op thermofiele vergisting. We verwerken géén mest, categorie 1 en 2 materialen en zuiveringsslib.

EcoFuels volgt de markt van energiedragers op de voet en speelt in op nieuwe ontwikkelingen. Inmiddels maken wij meer eindproducten dan alleen stroom en warmte. Sinds 2011 is hier ook groen, duurzaam, aardgas en vloeibare, kortcyclische, kooldioxide aan toegevoegd. Het Groene Aardgas dat we produceren wordt geleverd aan het aardgasnetwerk voor gebruik in huishoudens, bedrijven en voor transportdoeleinden. Innovatiemogelijkheden zien we nog altijd: het is niet ondenkbaar de we in de toekomst vloeibaar bioaardgas (Bio-LBG) produceren en de aanwezige stikstof en fosfor gaan opwerken tot breed bruikbare meststoffen. De marktpotentie is bepalend.